Upřesnění termínu výstavy

Výstava se bude konat v termínu 12.-26. října 2017. Na některých dokumentech je uveden nesprávný termín ukončení (27.10.2017), což byl původní předpoklad, který není, z technických důvodů, možné dodržet. Za nesprávné údaje se omlouváme a těšíme se s vámi na setkání na výstavě.

Ochutnávka

Budeme se snažit průběžně přidávat ochutnávky z materiálů nashromážděných (nejen) k připravované výstavě. Zde je první vlaštovka a to velmi povedená 😉

Vítáme příspěvky od drobných partnerů

Rádi bychom požádali partnery, kteří mají zájem se na projektu podílet alespoň drobným dílem, aby nás kontaktovali. Jedná se zejména o výrobu jednotlivých panelů, případně se nebráníme dalším návrhům a nápadům.