Vítáme příspěvky od drobných partnerů

Rádi bychom požádali partnery, kteří mají zájem se na projektu podílet alespoň drobným dílem, aby nás kontaktovali. Jedná se zejména o výrobu jednotlivých panelů, případně se nebráníme dalším návrhům a nápadům.